Win 200

Win 200

12/08/2012

Sharp Bettor

Sharp Bettor

12/01/2012

Win 100

Win 100

11/24/2012

Gambler

Gambler

11/21/2012

Rough Patch

Rough Patch

11/20/2012

In The Money

In The Money

11/17/2012

Win 50

Win 50

11/17/2012

Average Man

Average Man

11/11/2012

Win 20

Win 20

11/10/2012

On A Roll

On A Roll

10/21/2012

First Win

First Win

10/20/2012

Custom Avatar

Custom Avatar

10/20/2012

Square Bettor

Square Bettor

10/20/2012

FanDuel